Reģistrācijas anketa DAMBRETES nodarbībām.
Nodarbības notiks pirmdienās un piektdienās 16.00 – 17.30 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā.
Tās vadīs trenere Zigrīda Liepiņa un starptautiskais meistars dambretē no Salaspils Vitauts Budreika.
Pirmā nodarbība 24.septembrī plkst. 16.00
Dalības maksa EUR 20 mēnesī vai EUR 4 par nodarbību; iespēja deklarēt vecāku izdevumus.Papildus jautājumi telefoniski pie treneres Zigrīdas: 26410865