Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

DAMBRETES reģistrācijas anketa. Cēsu novads


* Lūdzam Jūs reģistrēt šeit savu(-us) bērnu(-us) 2022./2023. mācību gadam!
* Dambretes nodarbības pulciņā notiks visu mācību gadu, sākot ar 19.09.2022.g.
* Pulciņā ir paredzētas 2 grupas: vispārējās attīstības grupa un specializētā sporta grupa.
* Vispārējās attīstības grupā trenējas bērni bez sporta klases dambretē un iesācēji. Apmācības procesā bērni iepazīstas ar dambretes spēli un tās pamatprincipiem.
* Specializētā sporta grupā trenējas bērni ar sporta klasi dambretē un ar praktisko pieredzi sacensību spēlēšanā. Apmācības procesā bērni iegūst teorētiskas dambretes zināšanas, kas tiek pārbaudītas un nostiprinātas mājas uzdevumos.
* Samaksa par pirmo un katru nākamo apmeklēto nodarbību abās grupās – 4 EUR par nodarbību vai par mēneša ietvaros visām apmeklētām nodarbībām 28 EUR.
* Katra mēneša sākumā tiks nosūtīts elektronisks rēķins par iepriekšējo mēnesi uz Jūsu anketā norādīto e-pastu.
Jūsu iesniegtie personas dati un kontaktinformācija nepieciešami Jūsu identifikācijai un saziņas nodrošināšanai.

Jūsu iesniegtie personas dati un kontaktinformācija nepieciešami Jūsu identifikācijai un saziņas nodrošināšanai.