Dambrete. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā (17okt2012)