Sākumskolu dambretes komandu turnīrs 2014


  1. gada 5. aprīlī Projekta „Bērnu prāta spēju attīstīšana ar dambretes spēli” ietvaros pašā Rīgas centrā norisinājās sākumskolu komandu turnīrs 64-lauciņu dambretē.

Pavisam piedalījās komandas no deviņām skolām, dažas skolas pat atveda divus komandu sastāvus:  Baldones vidusskola, Engures vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Rīgas Imantas vidusskola,  Ķeguma vidusskola, Rīgas Avota pamatskola, Salaspils 1.vidusskola, Salaspils 2.vidusskola, Saulkrastu vidusskola. Kopā 13 komandas.

Sacensības notika pēc šveices sistēmas sešās kārtās, kur komanda spēlēja pret komandu.

Diplomus un balvas saņēma trīs spēcīgākās komandas, bet divas komandas, ceturtās un pēdējās vietas ieguvējas, saņēma mierinājuma balvas.
Pie diplomiem tika arī katra galdiņa pirmās trīs vietas, bet galdiņu pirmās vietas ieguvēji saņēma arī balvas.

Sacensību komandu tabula

Tabulas pie galdiņiem