Salaspils 1.vsk sākumklašu čempionāts dambretē. 2014.


Š.g.  6. martā Salaspils 1. vidusskolā – dambrete. Šoreiz sacentās paši jaunākie, pirmo četru klašu skolnieki. Interese par dambreti bija ļoti liela, jo piedalījās 71 skolnieks, zēni un meitenes, pie kam, visiem gribētājiem pat nepietika vietas.

Sacensības notika pēc šveices sistēmas (stiprākie spēlē ar stiprākajiem) 6 kārtās.
Pie diplomiem tika 12 meitenes un 12 zēni, kas savā klašu grupā ieņēma trīs augstākās vietas. (skat. tabulu).
Bet absolūtais pirmās vietas ieguvējs: Krists Vidzis (2 klase) ieguva čempiona ceļojošo kausu.
Tāpat jāatzīmē Matīss Strautnieks un Tīna Osīte, kas ieguva attiecīgi otro un trešo vietu starp visiem spēlētājiem.

Šāda veida sacensības, kurā piedalās visas sākumskolas klases, skolā notiek pirmo reizi, un plānots, ka notiks arī turpmāk.

Salīdzinot ar nesen skolā notikušo dambretes čempionātu, kurā piedalījās visu klašu skolnieki un arī skolotāji un direktore, tad var droši teikt, ka aug gudra jaunā maiņa.

 

Sacensību direktore: skolotāja un dambretes pulciņa vadītāja: Ilze Čudare
Galvenais tiesnesis un fotogrāfs: Vitauts Budreika
Tiesneša palīgi, skolotājas: Inga Grima, Māra Goba, Linda Krastiņa un Vija Griestiņa

Rezultātu tabula