Seminārs. Kognitīvo spēju pielietošana bērnu un jauniešu apmācības procesā


Semināra mērķis: Sniegt zināšanas par kognitīvo spēju pielietošanu bērnu un jauniešu apmācības procesā. Lektors Tēmas St.

Gundars Kuklis – bērnu ārsts, ģimenes ārsts, Ventspils izglītības pārvaldes skolu ārsts, pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē, veselības mācības skolotājs, lektors Latvijas skolās un dažādās auditorijās 19 gadu garumā.

Kā labāk saprast un sadarboties ar jaunības pasauli? Jaunība nav pieaugušo pasaules kopija, tai ir savas likumsakarības un, tās zinot, var sekmīgi sadarboties, labāk tiek uztverta un apgūta sniegtā informācija.

Edmunds Vanags – Latvijas universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Pedagoģijas un psiholoģijas nodaļas lektors.

Kā darbojas prāts kognitīvo zinātņu skatījumā. Jaunākās zinātniskās atziņas par to, kā darbojas cilvēka uzmanības, atmiņas, uztveres un domāšanas procesi. Pētījumi par prāta jeb kognitīvajiem procesiem, kas ļauj labāk saprast, kā cilvēks vislabāk iemācās un spēj risināt netipiskas problēma.